قطعه دو کنارگذر گیلاوند
کارفرماوزارت راه و ترابری
مشاورمهندسین مشاور ایران استن
پیمانکار شرکت ساختمانی توچال
محل اجراء استان تهران
وضعیت پروژه تحویل قطعی

مشخصات پروژه :

اجرای عملیات قطعه 2 کنارگذر گیلاوند از کیلومتر 000+6 تا کیلومتر 88/082+12 شامل کلیه عملیات راهسازی اعم از :

  • زیرسازی
  • روسازی
  • ابنیه فنی تیپ
  • دو دستگاه تونل
  • دو دستگاه پل طره ای
  • دو دستگاه پل 26 متری
  • اجرای آسفالت گرم

و عملیات تکمیلی شامل تهیه و نصب گاردریل ، علائم ، خط کشی مسیر و تهیه و نصب نیوجرسی