پروژه شهر جدید رامین
کارفرماشرکت عمران شهر جدید رامین
مشاورایمن پنام راه
پیمانکار شرکت ساختمانی توچال
محل اجراء استان اهواز
وضعیت پروژه در حال اجرا
پیشرفت پروژه

مشخصات پروژه :

عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح ( زیرگذر ) ، تکمیل ورودی ، زیرسازی و آسفالت معابر ، دریاچه مصنوعی و خط انتقال آب خام فضای سبز شهر جدید رامین